Uw taalkeuze:   nl   gb

'Van Dongen Advies - Waar iedereen telt'

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Van Dongen Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Van Dongen Advies komen. Van Dongen Advies heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Van Dongen Advies gecontroleerd of goedgekeurd. Van Dongen Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Copyright Van Dongen Advies 2013. Alle rechten voorbehouden.

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Van Dongen Adviesworden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.